Hankinnat ja kilpailutukset

 

Zink IT Oy on sulautunut Zetabyteen tammikuussa 2023.

Ota yhteyttä

Hankinnat ja kilpailutukset

 

Suuret IT-hankinnat ovat organisaatiolle isoja ponnistuksia, joiden vaikutukset näkyvät toiminnassa ja toiminnan kustannuksissa vuosia.

 

Teknologioiden, toimittajien ja järjestelmien hankinta edellyttää strategisten valintojen tekemistä. Kilpailuedun saavuttaminen vaatii joskus kilpailijoista poikkeavia ratkaisuja, operatiivinen tehokkuus taas löytyy yleensä toimittajien vakioratkaisuista.

 

Oikeat valinnat suunnitteluvaiheessa säästävät aikaa ja rahaa toteutuksen ja käytön aikana!

1. Tarpeiden ymmärtäminen

 

Keräämme käyttäjiltä järjestelmien käytölle asetetut tarpeet ja käännämme ne järjestelmävaatimuksiksi. Autamme valitsemaan sopivimmat teknologiat ja tarpeen mukaiset palvelut.

 

2. Hankintaprojektin läpivieminen

 

Etsimme sopivat kandidaatit, valmistelemme materiaalit (RfI/RfP), autamme asettamaan valintakriteerit ja fasilitoimme koko hankintaprosessin asiakkaan puolesta ja apuna.

 

3. Sopimusten neuvottelu

 

Varmistamme, ettei sopimukseen jää kohtia, jotka voivat myöhemmin aiheuttaa yllätyksiä, varmistamme halutun palvelutason (SLA) ja optimoimme ratkaisun elinkaarikustannukset (TCO) sen puitteissa.