OverZee on tehtävienhallinnan apuväline

Ota yhteyttä

OverZee tukee hyvin yrityksen operatiivisia toimintoja, kun henkilöstön vaihtuvuus on suurta ja halutaan varmistaa, että henkilöstö tietää mitä heiltä odotetaan. Työkalun avulla heillä on myös ohjeistus tehtävien suorittamiseen aina kätevästi saatavilla.

 

Järjestelmä soveltuu hyvin esimerkiksi siivouksen ja hygienian covid-19-vaatimusten seurantaan ja raportointiin.

 

Hallintapaneelin kautta esimies luo helposti tehtävälistoja ja toistuvia tehtäviä ohjeineen.

Mobiiliapin kautta työntekijä näkee ajastetut tehtävät ja niiden ohjeet, jotka voivat olla joko tekstimuotoisia tai videoita. Työntekijä voi helposti merkitä tehtävät tehdyksi ja tarvittaessa kirjata poikkeamat.

 

Hallintapaneeli antaa esimiehelle ajanmukaisen kuvan eri toimipisteiden tilanteesta ja sen kautta voi myös ajaa raportteja toiminnasta.

 

OverZee sopii erityisen hyvin toimialoille, joilla on paljon toistuvia toimenpiteitä, joiden kirjaaminen on tärkeää.

OverZee 

•Tehtäviä voidaan valita masterista tai lisätä suoraan toimipaikkakohtaisesti.


• Tehtävät voidaan ajastaa tapahtumaan päivittäin tai viikoittain.


• Sama tehtävä voidaan ajastaa tapahtumaan monta kertaa samana päivänä.


•Tehtäviin voi liittää mittaustuloksia, kuten lämpötiloja.


•Poikkeamankäsittelyssä ongelmatilanteen kuvaukseen voi liittää myös kuvan.

OverZee on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

OverZee on työkalu ajastettujen tehtävien suorittamisen seurantaan.

Kysy lisää OverZeestä!